Concept

PREMIUM PROPERTY B.V.

Investeren in grond is erg in trek op dit moment. De reden is eenvoudig: Nederland behoort tot één van de dichtstbevolkte landen ter wereld. De bevolkingsgroei zal tot minimaal 2040 jaarlijks toenemen, waarbij het aantal personen per huishouden juist zal afnemen. Voor het realiseren van nieuwe woonwijken en infrastructuur is veel grond nodig. Er wordt continu gezocht naar geschikte uitbreidingslocaties. Niet alleen voor woningbouw, maar ook voor industrie- en recreatiegebieden. Ondanks een sterke groei van de woningvoorraad, wordt de woningmarkt al jarenlang gekenmerkt door schaarste.

CONCEPT

Premium Property B.V. biedt de investeerder de mogelijkheid om geografisch gespreide en strategisch gelegen agrarische grondproposities te verwerven.

Onze medewerkers beschikken over veel ervaring bij de aan- en verkoop van dergelijke gronden. Wij komen graag bij u langs voor een gesprek, waarin wij helder en vriendelijk uiteenzetten welke mogelijkheden er voor u bestaan.

Indien u via Premium Property B.V. eigenaar wordt van een interessante propositie in Nederland, is het beheer van het verkochte voor rekening en risico van de koper.