GROND:

EIGENDOM IS VOORUITZIEN

GROND:

INSPIRATIE OP BASIS VAN SCHAARSTE

GROND:

INVESTEREN IN DUURZAAMHEID

Een organisatie staat onder toezicht van de AFM als er sprake is van een beleggingsobject. Volgens de wet is dat niet het geval, doordat de koper zelf verantwoordelijk is voor het beheer van zijn kavel. Hierdoor staat Premium Property B.V. niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en is Premium Property B.V. evenmin vergunningsplicht ingevolge de Wet op Financieel Toezicht (WFT).